Serviciile oferite în domeniul contabilităţii financiare şi de gestiune se referă la:

- efectuarea evidenţei contabile complete;
- întocmirea situaţiilor financiare anuale şi semestriale, a declaraţiilor de impozite şi taxe
- acordarea asistenţei privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune;
- verificarea şi examinarea contabilităţii;
- calculaţia costurilor;
- consultanţă în alegerea şi implementarea softurilor de contabilitate financiară şi de gestiune;
- instruirea personalului contabil, în domeniul contabilităţii financiare şi de gestiune.

Serviciile oferite în domeniul auditului financiar şi a auditului intern se referă la:

- auditarea situaţiilor financiare anuale;
- activităţi de revizuire limitată;
- servicii conexe conform Standardelor Internaţionale de Control al Calităţii;
- alte servicii conexe: misiuni pentru efectuarea procedurilor convenite privind informaţiile financiare şi misiuni de compilare a situaţiilor financiare;
- asistenţă la implementarea procedurilor de control intern;
- activităţi de audit intern.

Serviciile oferite în domeniul consultanţei fiscale se referă la:

- acordarea de servicii profesionale privind asistenţa de specialitate la întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe;
- asistenţă pe perioada inspecţiilor fiscale;
- reprezentare, în calitate de expert fiscal, în faţa organelor de judecată, de urmărire şi cercetare;

Serviciile oferite în domeniul expertizei contabile judiciare şi extrajudiciare se referă la:

- efectuarea de expertize contabile dispuse de organele de judecată, de urmărire sau cercetare penală sau solicitate de persoane fizice ori juridice

Serviciile oferite în domeniul analizei economico-financiare se referă la:

- analiza structurilor financiare;
- analiza gestiunii financiare;
- determinarea indicatorilor de analiză economico – financiară pe bază de rate, ponderi etc;
- analiza contului de rezultate;